MODUŁ PRODUKCJA

Moduł Produkcja w systemie FIS pozwala na wprowadzenie procesu produkcji żywności np. garmażerii. FIS połaczony z wagą tworzy idealny model produkcyjny : wskazanie produktu, automatyczny import wagi, wydruk etykiety z kodem, wagą oraz składem.