MODUŁ KOLEJKOWY

System kolejkowy sprawdza się we wszelkiego rodzaju barach szybkiej obsługi, pizzeriach, jak również w tradycyjnych restauracjach. Spełnia on rolę przywoławczo-informującą. Przy zastosowaniu takiego rodzaju systemu, wyeliminowane zostają w lokalu informacje głosowe, używanie głośników, wzywanie klientów poprzez używanie nazw zamówionych potraw. Dzięki informacji numerycznej na ekranie, nie ma możliwości wystąpienia pomyłki, nawet gdy kilku klientów zamówiło to samo danie. Klienci są obsługiwani sprawnie w zorganizowany sposób.  Wpływa to w ostateczności na ich pozytywną opinię i wzrost poziomu satysfakcji. Owocuje to :
• Podniesieniem prestiżu firmy (postrzeganie firma jako nowoczesna, świadczącą  obsługę najwyższej jakości)
• Likwiduje stres i konflikty wynikające z konieczności pilnowania miejsca przez klienta w kolejce
• Pozwala skierować uwagę klienta na reklamę i inny rodzaj promocji

System kolejkowy to również wspaniałe narzędzie wspomagające pracę właściciela, menadżera czy kierownika lokalu.

System sprzedaży kolejkowej daje:
• Możliwość optymalizacji kosztów, poprzez zwiększenie wydajności pracowników,  likwidacje  przestojów,  równomierne rozłożenie kolejki na poszczególne osoby obsługujące.
• Możliwość prowadzenia analiz oraz statystyk.  Pozwala na bieżąco określać poziom wydajności  pracowników, określać natężenie ruchu w określonych godzinach)
• Możliwość większej  kontroli  (wzrost dyscypliny pracy, podwyższenie komfortu obsługi, sterowanie godzinami pracy pracowników ).